Εφημερίες

Εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες...

Είναι ίσως το σημαντικότερο μέρος της πρακτικής εκπαίδευσης των εθελοντών μας.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ε.ΟΜ.Ε.Δ. με το Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, τα μέλη της ομάδας μας έχουν την δυνατότητα κατά την διάρκεια των εφημεριών του νοσοκομείου να παρευρίσκονται στο τμήμα επειγόντων.

Εκεί τους δίνεται η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με πραγματικά περιστατικά, αποκτώντας έτσι μεγαλύτερη εμπειρία στην αντιμετώπιση του τραύματος ενώ παράλληλα δοκιμάζουν και οι ίδιοι τις δυνατότητές τους...