Εκπαιδεύσεις με φορείς

Εκπαίδευση από έμπειρους επαγγελματίες...

Η Ελληνική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης συνεργάζεται με όλους τους κρατικούς φορείς αλλά και με άλλες εθελοντικές ομάδες που έχουν ως αντικείμενο την Πολιτική Προστασία.

Έτσι ανά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιεί επισκέψεις σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας, στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής, σε χώρους εκπαίδευσης του Ε.Κ.Α.Β. κ.ά ενώ παράλληλα διοργανώνει και συνεκπαιδεύσεις με άλλες εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας.