Σχολείο Διάσωσης

Το πρώτο βήμα εισόδου στην Ε.ΟΜ.Ε.Δ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο ενός νέου μέλους στην Ε.ΟΜ.Ε.Δ. είναι η παρακολούθηση του Σχολείου Βασικής Εκπαίδευσης που διοργανώνει η ομάδα δύο φορές τον χρόνο. Κατά την διάρκεια του σχολείου αυτή ο υποψήφιος εθελοντής θα πάρει τις βασικές γνώσεις κάθε αντικειμένου που απαιτούνται ώστε να μπορεί να ακολουθήσει την ομάδα στις δραστηριότητές της. Κατά τη διάρκεια του σχολείου οι συμμετέχοντες αξιολογούνται από την εκπαιδευτική ομάδα μας και στο τέλος αυτού γίνεται η επιλογή αυτών που θα ενταχθούν στο δυναμικό της Ε.ΟΜ.Ε.Δ. και θα συνεχίσουν την πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση. Οι θεματολογίες οι οποίες αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του σχολείου είναι οι εξής:
  • Βασικές γνώσεις Α' Βοηθειών.
  • Έρευνα και Διάσωση σε Αστικό και Φυσικό περιβάλλον.
  • Βασικές Αρχές ψυχολογίας Διασώστη και Θύματος.
  • Αντιμετώπιση Μαζικών Καταστροφών.
  • Βασικές Αρχές Τηλεπικοινωνίας σε καταστάσεις Εκτάκτων Αναγκών.
Κατά την αποφοίτητσή τους όλοι οι συμμετέχοντες παίρνουν Βεβαίωση Συμμετοχής στο σχολείο καθώς και πιστοποίηση από το Ευρωπαικό Συμβούλιο Αναζοωγόνησης στην Βασική Υποστήριξη Ζωής (ΚΑΡΠΑ, Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, Πλάγια θέση ασφαλείας, Πνιγμονή).