Η φιλοσοφία μας

Ο εθελοντής διακατέχεται από τον έρωτα του ερασιτέχνη, την συνέπεια του επαγγελματία, την πειθαρχία του στρατιώτη και την ανιδιοτέλεια του ανώτερου ανθρώπου...

Δεν θα μπορούσε να περιγραφεί καλύτερα από τις παραπάνω λέξεις η φιλοσοφία της ομάδας μας... Ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια με στόχο την ανιδιοτελή προσφορά στον συνάνθρωπο, την προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας μας και την γενικότερη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Το σύνολο των μελών μας είναι εθελοντές, το αντικείμενο της διάσωσης ωστόσο είναι τέτοιο που για εμάς, τους ανθρώπους της Ε.ΟΜ.Ε.Δ., η παροχή εκπαίδευσης επαγγελματικού επιπέδου αποτελεί μονόδρομο.  Το γεγονός ότι από τις ενέργειές μας ανά πάσα στιγμή μπορεί να εξαρτηθεί μια ανθρώπινη ζωή απαιτεί πειθαρχία, αλληλοσεβασμό μεταξύ των μελών μας και αφοσίωση στους σκοπούς της ομάδας μας.
 
Θεωρούμε ότι κάθε μέλος της ομάδας είναι κρίκος μίας αλυσίδας, κι αυτό σημαίνει ότι όλοι μεταξύ μας είμαστε ισότιμοι, το ίδιο χρήσιμοι και αναγκαίοι ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας και γνώσεων...