Λίγα λόγια για εμάς

Η Ελληνική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης είναι μία εθελοντική διασωστική ομάδα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 2016, με σκοπό την παροχή βοήθειας στο κοινωνικό σύνολο σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν μετά από πάσης φύσεως μαζικές καταστροφές. Η Ε.ΟΜ.Ε.Δ. υπάγεται στα μητρώα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με αριθμό Μητρώου 14/2016. Έχει τη δυνατότητα ανταπόκρισης στην πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση μαζικών καταστροφών, όπως είναι οι δασικές πυρκαγιές, οι πλημμύρες και οι σεισμοί.

Μέλη της ομάδας είναι έμπειροι εθελοντές οι οποίοι εκπαιδεύονται συνεχώς στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, την έρευνα και διάσωση σε αστικό και φυσικό περιβάλλον, ενώ  στο σύνολό τους είναι πιστοποιημένοι από ευρωπαϊκούς φορείς στην παροχή πρώτων βοηθειών.

Για να γίνει κάποιος μέλος της Ελληνικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης απαιτείται να παρακολουθήσει το Σχολείο Διάσωσης που διοργανώνει η ομάδα και μετά την επιτυχή παρακολούθησή του να επιλεγεί από τους υπεύθυνους ώστε να ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας.

Η εκπαίδευση των μελών συνεχίζεται καθ'όλη την διάρκεια της χρονιάς μέσα από τις Τακτικές Συναντήσεις, τις Εφημερίες αλλά και τις εκπαιδεύσεις που διοργανώνει η ομάδα σε συνεργασία με κρατικούς φορείς.

Στα πλαίσια της δράσης της, η Ε.ΟΜ.Ε.Δ. δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα Α' Βοηθειών αλλά και προστασίας από Φυσικές Καταστροφές. Για το λόγο αυτό ανταποκρίνεται θετικά σε κάθε κάλεσμα ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα για την διεξαγωγή ΔΩΡΕΑΝ παρουσιάσεων σε ομάδες πολιτών, προάγοντας έτσι τη σπουδαιότητα των πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά και στην καθημερινότητα, εκεί όπου η έγκαιρη και σωστή παρέμβαση μπορεί να αποτρέψει μια αναπηρία ή να σώσει μια ζωή. Επίσης αναλαμβάνει την υγειονομική κάλυψη, διαφόρων εκδηλώσεων (αθλητικοί αγώνες, συναυλίες, εκθέσεις, συνέδρια) ενώ κατόπιν συνεννόησης μπορεί να υπάρξει και η παρουσία ασθενοφόρου.