Προϋποθέσεις εισαγωγής στην ομάδα

Ένα από τα συχνότερα ερωτήματα των ενδιαφερόμενων είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί κάποιος για να ενταχθεί στο δυναμικό της Ε.ΟΜ.Ε.Δ. Πλην του ορίου ηλικίας των 18 ετών, δεν υπάρχει κανένα άλλο προσόν που θα πρέπει να έχει κάποιος πριν την εγγραφή του στην ομάδα. Γνώσεις, εμπειρία, κ.ο.κ. έρχονται μέσα από τις εκπαιδεύσεις. Το αντικείμενο της διάσωσης είναι τέτοιο που απαιτεί πολλά ''χέρια'' σε διαφορετικά πόστα ώστε να στηθεί μία επιχείρηση. Ο καθένας λοιπόν μπορεί να προσφέρει ανεξαρτήτως, ηλικία, φύλλου, θρησκείας, εθνικότητας, γνώσεων κ.ά...