Είναι απαραίτητη η παρουσία μου σε όλες τις δράσεις;

Όλα τα μέλη της Ε.ΟΜ.Ε.Δ. είναι εθελοντές. Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές λόγω εργασίας, οικογενειακών ή άλλων υποχρεώσεων θα χρειαστεί να απουσιάσουμε από κάποια δραστηριότητα της ομάδας. Τα μαθήματα επαναλαμβάνονται ανά διαστήματα συνεπώς τα όποια κενά αναπληρώνονται, ωστόσο όσο λιγότερες απουσίες έχει ένα μέλος, τόσο πιο σύντομα "δένει" με την ομάδα και αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις.