Τί εξοπλισμό θα χρειαστεί να αγοράσω;

Η Ε.ΟΜ.Ε.Δ. παρέχει στα μέλη της όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό που χρειάζεται για κάθε δραστηριότητα. Το κάθε μέλος πρέπει να φροντίσει αποκλειστικά και μόνο για τον προσωπικό του εξοπλισμό. Αναγνωρίζοντας την δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι περισσότεροι συνάνθρωποί μας δεν έχουμε αναγκάσει κανέναν να προβεί σε μεγάλα έξοδα ούτε και τον έχουμε αποκλείσει από κάποια δράση λόγω έλλειψης εξοπλισμού.