Τακτικές συναντήσεις

Η εκπαίδευσή μας δεν σταματάει ποτέ...

Μετά την ολοκλήρωση του Σχολείου Διάσωσης ξεκινά η ουσιαστική και πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση των μελών μας.

Κατά την διάρκεια του έτους η ομάδα μας πραγματοποιεί τακτικές, δύωρες, συναντήσεις των μελών της, έτσι ώστε να προχωρήσει η εκπαίδευσή τους σε όλους τους τομείς δράσης της ομάδας.
Σε αυτές τις συναντήσεις εισηγητές είναι είτε οι εκπαιδευτές της Ε.ΟΜ.Ε.Δ. είτε εξωτερικοί συνεργάτες μας οι οποίοι αφιλοκερδώς μεταφέρουν τις γνώσεις τους βοηθώντας μας έτσι να αποκτήσουμε εκπαίδευση υψηλού επιπέδου.